Recyclage van banden.

Recyclage van banden.

Als eindverkoper zijn we verantwoordelijk voor onze producten in hun afvalfase. Om een milieuvriendelijke verwerking de banden te garanderen werd samen met de industrie een organisatie opgericht; Recytyre. De financiering van de kost voor het inzamelen en milieuvriendelijk verwerken van uw afvalband wordt gedragen door de milieubijdrage, betaald door de eindgebruiker. Bijgevolg heeft u ook het recht te weten wat er met de stortbanden gebeurt en waar u terecht kan. Vandaag bestaan er verschillende mogelijkheden om uw afval- of stortbanden in te leveren waardoor ze milieuvriendelijk verwerkt worden.

U wenst zich te ontdoen van oude banden zonder er nieuwe aan te kopen. Hiervoor  kan U hiervoor terecht bij uw garage of bandenspecialist, dit is het '1 tegen 0' principe. Dit zal enkel mogelijk zijn bij aanlevering van een maximum van 4 banden per gezin.
Daarnaast is het tevens mogelijk uw afval- of stortbanden te laten bij een aantal geregistreerde containerparken, voor zover deze binnen de voorwaarden van het Recytyre-systeem vallen, met een maximum van 4 banden per gezin. U vindt de lijst op deze link.
Voor grote partijen afvalbanden, zal u de ophaal- en de verwerkingskosten zelf moeten betalen. U kan hiervoor een beroep doen op één van de Recytyre Partners.

Wat gebeurt er met afvalbanden? Niet alle banden wacht hetzelfde lot. Sommige banden zijn nog voldoende intact om op de occasiemarkt verhandeld te worden of komen nog in aanmerking voor een loopvlakvernieuwing. In het slechtste geval komen de banden in een valorisatieproces waarbij of het rubber wordt gerecycleerd of wordt gebruikt als energiebron.

Indien het karkas van de band nog in goede staat vertoeft, komt de band in aanmerking voor een loopvlakvernieuwing. Dit laat toe de levenscyclus van een band te verlengen. Voornamelijk de transportsector maakt gebruik van dit proces. In concreto, schraapt men het oude profiel van het karkas en vervangen door een nieuw loopvlak door middel van vulcanisatie. Het vulcaniseren kan zowel warm als koud gebeuren naargelang de toepassing van de band. Heeft ook het karkas zijn beste tijd gehad, dan wacht het valorisatieproces. Hierbij wordt de band helemaal ontleed tot nieuwe, herbruikbare grondstoffen of gebruikt voor energie. Rubber kent een zeer hoge energie-inhoud en een hoge ontvlambaarheid. Verbranding van rubber is aan zware wettelijke normen onderworpen en slechts enkel toegestaan indien er energiegewin is.

Handige links